gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Gradsko vijeće

 
 
 
 
 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo grada Otoka i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Otoka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Otoka.

 

Statut Grada Otoka 

 

Pravilnik o javnosti rada Gradskog vijeća Grada Otoka  - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnosti rada Gradskog vijeća grada Otoka 

 

Gradsko vijeće ima 15 članova.

 

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Otoka održani su 19. svibnja 2013. godine. Na temelju rezultata izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Otoka utvrđeno je da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:

 

- HDZ, HSS, HSP – 9 vijećnika

 

- HSP DR. ANTE STARČEVIĆ, HSLS – 2 vijećnika

 

- SDP, HSU, HNS – 2 vijećnika

 

- HDSSB – 2 vijećnika

 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održana je 10. lipnja 2013. godine.

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova.

 

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA 

 

GRADSKO VIJEĆE – VIJEĆNICI (ažurirani podaci)

 

 

1. Stjepan Topalović, Otok, HDZ, predsjednik Gradskog vijeća

2. Filip Filipović, dipl. ing., Otok, HSS, potpredsjednik

3. Ivan Sluganović, ing., Otok,  HSP, a od 02. 11. 2014. član HSP dr. Ante Starčević

4. Marko Novoselac, dr. med. vet., Otok, HDZ

5. Milko Jurić, Otok, HDZ

6. Antun Nikolić, dipl. ing. geod., Otok, HDZ

7. Marijan Novoselac, Komletinci, HDZ

8. Marina Čepo, mag. iur., Otok, HDZ

9. Ivan Žagar, mag. ing. el., Otok, HDZ

10. Zvonko Jelić, Otok, HDSSB

11. Dalida Drnasin, Otok, HDSSB, od 29. siječnja 2016.

12. Damir Balov, Otok, SDP, a od 22. travnja 2015. nezavisni 

13. Josip Milušić, Komletinci, SDP

14. Mario Elez, Otok, HSLS, a od 26. listopada 2015. nezavisni

15. Ivica Breščaković, dipl. iur., Otok, HSP dr. Ante Starčević, a od 10. 9. 2014. nezavisni

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Stjepan Topalović

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Filip Filipović, dipl. ing.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Ivan Sluganović, ing.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

info@gradotok.tcloud.hr

 

Tajnik Gradskog vijeća

Mirko Martinović, prof.

32252 Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

032/373-351

info@gradotok.tcloud.hr

 

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

Sve odluke Gradskog vijeća Grada Otoka u cijelosti su objavljene u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije koji možete pronaći OVDJE.

 

DNEVNI REDOVI SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

MANDAT 2013.-2017. 

 

 


RADNA TIJELA


 


MANDATNA KOMISIJA


Marko Novoselac, predsjednik


Marina Čepo


Marijan Novoselac (ml.)


 


KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE


Antun Nikolić, predsjednik


Filip Filipović


Ivan Sluganović


Ivan Žagar


 


ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


Marko Novoselac, predsjednik


Filip Filipović


Ivan Sluganović


Mario Elez


 


ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


Marina Čepo, predsjednik


Marijan Novoselac (ml)


Milko Jurić


Vinko Matozan


 


POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA


Marijan Novoselac (st), predsjednik


Filip Filipović


Mario Đukić


Pero Mijatović


Darinka Tunjić


Zoran Popić


 


ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE


Antun Nikolić, predsjednik


Stjepan Topalović


Ivan Sluganović


Danijela Lukić


Melita Miličević


 


ODBOR ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA


Ivan Žagar


Stjepan Topalović


Milko Jurić


Josip Sučić


Biljana Vlahović


 


ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


Josip Šarić, predsjednik


Stjepan Topalović


Damir Balov


 


UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE


Mirko Martinović, predsjednik


Božana Filipović


Katica Novoselac


Antonela Jelić


Ankica Landeka


 


VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok


Josip Šarić, predsjednik Skupštine


 


Nadzorni odbor Vranjevo


Antun Nikolić, predsjednik


Marijan Novoselac (st.)


Marko Tadić


Stjepan Topalović


Mira Ljubić


 


UPRAVNO VIJEĆE OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE


Josip Šarić, predsjednik


Zvonimir Pućo


Berislav Vuković


 


UPRAVNO VIJEĆE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PUPOLJAK“ OTOK


Marina Beuk, predsjednica


Jelena Jelić

 

Marijana Vujica


Ružica Štefanić


Mirta Marković


Marija Šimić


Marija Medić


 


 


ŠKOLSKI ODBOR OŠ JOSIPA LOVRETIĆA OTOK


Davor Šalamon


Zvonimir Pućo


Mario Đukić


Filip Filipović


Mirta Bolotin


Kristina Slunjski Živković


Ivan Abramović


 


ŠKOLSKI ODBOR OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI


Marija Čorić, predsjednica


Gordana Vujica


Alma Golubičić


Iva Ozdanovac


Stjepan Topalović


Marijan Novoselac


Josip Mareljić