gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Gradska uprava

Gradonačelnik: Josip Šarić, dipl.ing., tel. 395-320

 

Zamjenik gradonačelnika: Zvonimir Pućo, ing. el., tel. 373-350

 

 

- Marko Tadić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, tel. 373-351

 

- Pravo na pristup informacijama, Godišnje izvješće za 2015. godinu, Godišnje izvješće za 2016. godinu.csv, Godišnje izvješće za 2016. godinu.pdf

 

- Mirko Martinović, prof., viši savjetnik - tajnik Gradskog vijeća, službenik za informiranje, tel. 373-351, info@gradotok.tcloud.hr

 

- Biljana Jelinić, upr.prav., stručni suradnik za poslove socijalne skrbi, tel. 373-352

 

- Berislav Vuković, dipl. oec., savjetnik za financije, tel. 373-355

 

- Željka Ivančević - referent računovodstva, tel. 394-756

 

- Gordana Draženović - administrativna tajnica, tel. 395-320

 

- Josip Dabro - referent komunalnog gospodarstva-komunalni redar,

tel. 373-353

 

- Zlatko Matanović - komunalni referent - poljoprivredni redar, tel. 373-353

 

- Gordana Štifić - referent naplate prihoda, tel. 373-354

 

- Marija Šibonjić - pomoćni djelatnik (namještenik)