gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Kontakt

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


G R A D    O T O K
Trg kralja Tomislava 6a
32 252 Otok

 

Grad Otok, centrala: +385  (032) 394 145

 

 Ured gradonačelnika:+385 (032) 395 320

 

             Faks:  +385  (032) 394 122      

 

Zamjenik gradonačelnika: +385  (032) 373  350         

 

Pročelnik upravnog odjela; tajnik gradskog vijeća:+385  (032) 373 351

 

Financije: +385 (032) 394 756

 

Savjetnik za financije: +385 (032) 373 355

 

Socijalna skrb: +385  (032) 373 352

 

Komunalno gospodarstvo; komunalni redar:  +385  (032) 373 353

 

Naplata prihoda: +385  (032) 373 354

 

 

 

 

 

e-mail: info@gradotok.tcloud.hr 
                

 

 

OIB: 702 33 58 36 56

MB: 266 1314

 

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.30 - 15.30 sati