gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Javna nabava

 
 

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

(čl. 13. Zakona o javnoj nabavi )

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

 

 

 

 

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI PREMA ZAKLJUČKU VLADE

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2012. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

 

ISPRAVAK I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU 

 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU 

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

REGISTAR BAGATELNE NABAVE 2015.

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

 

 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE OTOK-KOMLETINCI

 

Izvješće o savjetovanju

 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

I. izmjene i dopune Plana nabave Grada Otoka za 2017. godinu

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne javne nabave

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

 

Poziv na dostavu ponuda za Sanaciju grobljanske kapele u Komletincima (II faza ) ( Objavljeno 30. kolovoza 2017.)

 

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za Sanaciju grobljanske kapele u Komletincima (II. faza) (Objavljeno 12. rujna 2017. godine)

 

Poziv na dostavu ponuda za isporuku drobljenog kamena (14. rujna 2017.)

 

Poziv na dostavu ponuda za uređenje cikloturističkog odmorišta u okviru projekta "PEDALOM U SREDNJI VIJEK" (Objavljeno: 15. rujna 2017. godine)

 

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za sanaciju grobljanske kapele u Komletincima (II. faza) ( Objavljeno 25. rujna 2017.)

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za isporuku drobljenog kamena

 

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za uređenje cikloturističkog odmorišta u okviru projekta "PEDALOM U SREDNJI VIJEK" (Objavljeno: 29. rujna 2017. godine)

 

Ponovljeni Poziv na dostavu ponuda za uređenje cikloturističkog odmorišta u okviru projekta "PEDALOM U SREDNJI VIJEK" (Objavljeno 19. listopada 2017. godine)