gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Proračun i program


REBALANS PRORAČUNA ZA 2014.


 

 

 

 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OTOKA ZA 2014.

 

PROGRAMI

 

- Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str., 3. str

- Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str.

- Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str.

- Program izgradnje i održavanja sportskih objekata Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str.

- Program javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2015. godinu, 1. str., 2. str.

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini, 1. str., 2. str.

- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini, 1. str.

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, 1. str., 2. str., 3. str.

- Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 1. str., 2. str

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

 

 

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

 

REBALANS PRORAČUNA 2015. S PROGRAMIMA

 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 30. LIPNJA 2015.

 

PRORAČUN 2016.

 

PRORAČUN 2017.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2017. GODINU

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OTOKA ZA 2018. GODINU