gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Savjetovanje s građanima


POZIV
NA JAVNO SAVJETOVANJE
O NACRTU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA
GRADA OTOKA 2016. - 2020. GODINA


Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju dostavom mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Strateškog razvojnog programa Grada Otoka za razdoblje 2016.-2020.godine.
Svrha izrade Strateškog razvojnog programa je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Grada Otoka, odnosno pružanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Cilj savjetovanja sa javnošću je upoznavanje svih zainteresiranih subjekata odnosno fizičkih i pravnih osoba sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama bitnim za razvoj Grada Otoka koje sadrži ovaj strateški razvojni program.
Nacrt Strateškog razvojnog programa Grada Otoka moguće je pronaći OVDJE.
Trajanje savjetovanja: 20. listopada do 21. studenoga 2016. godine.
Molimo subjekte zainteresirane za navedeni Nacrt strateškog razvojnog programa Grada Otoka da dostave svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok.

 

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OTOKA 2017.-2022.