gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Utorak, 06.08.2013.

Treća će se sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održati 8. kolovoza /ČETVRTAK/ 2013. u 19,00 sati u Domu kulture, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok. Točke dnevnog reda su Izvješće o radu Gradske knjižnice „Otok“, Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2013. – 30. 6. 2013. godine, Prijedlog I. Rebalansa proračuna Grada Otoka za 2013. godinu sa programima, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Otok, Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u k.o. Otok u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava, Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća, Prijedlog Odluke o osnivanju odbora, komisija i povjerenstava, Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Otoka te aktualni sat.

Povratak na prethodnu stranicu