gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Održana treća sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 12.08.2013.


Na dnevnom se redu treće sjednice Gradskog vijeća Grada Otoka održane 8. kolovoza 2013. godine našao niz točaka. Vijećnici su usvojili Izvješće o radu Gradske knjižnice „Otok“ koje je podnijela vršiteljica dužnosti ravnateljica Marijana Barnjak. Prihodi za razdoblje od 1. 1.- 31. 12. 2012. iznosili su 133 522kn, dok su rashodi bili 117 557kn. Usvojena je i Odluka Odluka o izvršenju proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2013. godine. U tom je razdoblju Grad Otok ostvario ukupno prihoda i primitaka oko 6 milijuna kuna, dok su ostvareni rashodi oko 5,4 milijuna kuna. Odlukom o prvom rebalansu proračuna Grada Otoka za 2013. godinu sa programima, povećana je potpora za gradsku knjižnicu, smanjena potpora za kulturne manifestacije te umanjena potpora za opremanje Doma kulture. Odlukom o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika ostvareno je smanjenje koeficijenta za obračun plaće. Na prijedlog gradonačelnika smanjena je plaća za oko 10 %, a gradonačelnik je najavio i smanjenje plaća djelatnicima gradske uprave i ustanova te poduzeća. Vijećnici su raspravili i usvojili izmjene i dopune Odluke o izradi II. ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Općine Otok prema kojima se omogućuje postavljanje sunčanih pretvornika (solarnih panela ili fotonaponskih ćelija) koji koriste obnovljivu energiju sunca na planirane građevine ili omogućava njihova izgradnja kao samostalnih energetskih građevina. Donesene su Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u k.o. Otok u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava te Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine. Za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je Ivica Sluganović. U svrhu učinkovitijeg rada Gradskog vijeća donesena je i Odluka o osnivanju odbora, komisija i povjerenstava. Imenovan su Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite grada Otoka.

Jelena Zovak

Povratak na prethodnu stranicu