gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Donesena Odluka o naknadi prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Otoka
Četvrtak, 29.08.2013.

Pravo na naknadu troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola iz Otoka i Komletinaca može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj, za svu djecu koju uzdržava. Korisnik može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje redovito pohađa srednju školu. Korisnik i dijete moraju imati prebivalište u Gradu Otoku. Pravo na naknadu troškova prijevoza ostvaruje se temeljem zahtjeva korisnika. Obrazac zahtjeva podnosi se u gradskoj upravi Grada Otoka. Korisnik je uz zahtjev dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava (preslika osobne iskaznice, potvrdu o upisu u školu, dokaze o statusu, rješenje o doplatku za djecu, rodne listove za djecu i dr.).

Odluku o naknadi prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Otoka možete pročitati ovdje.


Povratak na prethodnu stranicu