gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Nedjelja, 15.12.2013.

11. prosinca održana je 5. Sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka. Na sjednici je osim vijećnika, gradonačelnika i njegova zamjenika, prisustvovala Jasna Popić, predstavnica Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije koja je obrazložila naplatu naknade za razvoj. Temeljem Odluke Vlade RH potpisan je Aneks ugovora prema kojemu će Grad Otok plaćati 10% ugovorenog zajma umjesto prvotno potpisanih 30% pa će do sada prikupljena sredstva biti dovoljna za otplatu godišnjeg anuiteta koji se otplaćuje u travnju i listopadu i to narednih deset godina.
Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2013. godinu sa programima. Usvojen je i Proračun Grada Otoka za 2014. godinu sa programima i Planom razvojnih programa za 2014.-2016. godinu prema kojemu će prihodi iznositi 13.486.000,00kn, a rashodi 13.336.000,00kn. Kao popratni akt usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2014. godinu. Izrađena je i usvojena Odluka o projekciji Proračuna Grada Otoka za 2015., 2016. godinu prema smjernicama koje je dobila lokalna samouprava, a koja prati projekcije državnog proračuna.
Usvajanjem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Otoka za 2013. i 2014. godinu osigurana su sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 500,00 kuna po vijećniku dok predviđena naknada u Proračunu za 2014. Iznosi 1000,00 kuna po vijećniku.
Analizirajući stanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2013. godini utvrđeno je kako su poduzete sljedeće radnje: izvršena je dopuna tima civilne zaštite opće namjene, izvršeno je smotriranje tima civilne zaštite opće namjene, donesen je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada (s ažuriranim popisom) te Plan operativne provede progama aktivnosti zaštite od požara za područje Grada, izvršene su obveze iz programa TURS 2013., sklopljen je ugovor s ovlaštenom tvrtkom za izradu/ažuriranje i usklađivanje Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite, Grad Otok bio je suorganizator županijske pokazne vježbe „Lovakovica 2013.“ – pronalaženje nestale osobe (turista-lovca), gradonačelnik je donio odluku o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji. Zaključeno je da se stanje može ocijeniti dobrim, s tim da će se u narednom periodu nastojati stanje sustava civilne zaštite i zaštite i spašavanja podići na višu razinu.
Utvrđene su i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. godini koje se odnose na sljedeće subjekte: civilnu zaštitu, vatrogastvo, skloništa te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (hitna pomoć, socijalna služba).
Donesena je Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Grad Otok je nakon provedenog nadmetanja, koncesiju dodijelio obrtu za dimnjačarske poslove „Lučić“ iz Otoka, i to za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova što podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodonih objekata i uređaja za loženje na dimnjačarskom području I Otok, na rok od pet godina.
Vijećnici su usvojili i Odluku o naknadama vijećnicima, osobama koje bira ili imenuje Gradsko vijeće na određene funkcije te drugim osobama prema kojoj su određene vrijednosti novčanih naknada pa one iznose za vijećnika Gradskog vijeća 500kn za svako prisustvovanje sjednici, za predsjednika Gradskog vijeća 1500kn mjesečno te za predsjednika Vijeća mjesnog odbora 1000kn mjesečno.
Gradsko je vijeće za predstavnika Grada Otoka u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske odredilo Filipa Filipovića, dipl. ing. agronomije.

Jelena ZovakPovratak na prethodnu stranicu