gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Najava: 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Petak, 07.03.2014.
U ponedjeljak će se održati 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka. Na dnevnom redu su slijedeće točke: financijsko izvješće o poslovanju Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok, davanje suglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj, izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini, prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi, razmatranje ponuda po Natječaju za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni „Otok“, izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Otok, informacija o izradi projekta reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni „Otok“, Odluka o kriterijima za utvrđivanje visine zakupnine za zakup poslovnoga prostora u vlasništvu grada Otoka, prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka, izvješće o redefiniranju prava na uslugu pomoć u kući te usluga iz programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“, Odluka o povjeravanju poslova odnosno izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete, izbor ravnatelja Gradske knjižnice „Otok“, Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. te aktualni sat.

Povratak na prethodnu stranicu