gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 17.03.2014.


Na šestoj se sjednici Gradskog vijeća Grada Otoka održanoj 10. ožujka raspravljalo o 17 točaka dnevnog reda. Vijećnici su poslušali i usvojili  Financijsko izvješće o poslovanju Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok koje je podnijela ravnateljica Katica Pućo. Gradsko je vijeće dalo suglasnost na novi Statut Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok. Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj prema kojoj su obveznici naknade za razvoj korisnici komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Otoka koji je sastavni dio distributivnog područja. Vijećnici su razmotrili i prihvatili Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu te Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini. Usvojena je i Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. Gradonačelnik Šarić upoznao je vijećnike s ponudom tvrtke Terebro d.o.o. koja je iskazala interes za kupnju još jednog dijela zemljišta u Poduzetničkoj zoni. O izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Otok te o projektu izgradnje reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni govorio je predsjednik Uprave Vranjeva d.o.o. Goran Martinović. Riječ je o projektu u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna kojeg financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80% i Grad Otok u iznosu od 20%, dok projektnu dokumentaciju u cijelosti financira Fond. U reciklažnom dvorištu će se reciklirati papir, bijelo i obojeno staklo, plastika te građevinski otpad. U prošloj je godini nabavljena komunalna oprema za opremanje EKO otoka za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike koji će se postaviti na mjesta gdje se odvija veći promet ljudi. Otok sudjeluje i u projektu Prekogranične suradnje s Općinom Gunja i Općinom Kalesija iz BiH. Cilj je projekta nabava kontejnera od 1100 litara za primarnu selekciju otpada. Najavljeno je i da će građani uskoro dobiti plave kante za papir te smeđe za biootpad, a u skorašnjoj budućnosti i kompostere za svako domaćinstvo čime bi se značajno smanjila količina otpada. Vijećnici su usvojili Odluku o kriterijima za utvrđivanje visine zakupnine za zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Otoka te Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka. Izvješće o redefiniranju prava na uslugu pomoć u kući te usluga iz programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“ podnio je Tomislav Vican dok je Gradskog vijeće donijelo Odluku prema kojoj se zadužuje gradonačelnik da sukladno zakonskim odredbama utvrdi najpogodniji organizacijski oblik pružanja usluga. Na vijeću je usvojena Odluka o povjeravanju poslova održavanje javne rasvjete na području Otoka prema kojoj se ti poslovi povjeravaju tvrtki Elektro Čop d.o.o. iz Županje na vrijeme od četiri godine. Nakon provednog natječaja za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Otok izabrana je Marijana Barnjak. Gradonačelnik je podnio Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u kojem je iscrpno obavijestio vijećnike o svim provedenim aktivnostima u navedenom razdoblju. 
Povratak na prethodnu stranicu