gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Najava: 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 02.06.2014.

 

 

Sedma će se sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održati 4. lipnja /SRIJEDA/ 2014. u 15,30 sati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: Izvješće Mandatne komisije, Izvješće o zbrinjavanju evakuiranih osoba sa poplavljenih područja, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1.2013. – 31. 12. 2013. godine s Obrazloženjem, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2014. godinu sa Programima, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću grada Otoka za 2013. i 2014. godinu, Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina sa izvješćima o vrijednosti i stanju dugotrajne imovine na dan 31. 12. 2013. godine, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Virovi“, Prijedlog Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Otoka, Imenovanje Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Otoka, Odluka o dodjeli javnih priznanja, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 607/2 i k.č. br. 1389/3 u k.o. Komletinci, Davanje potpore Vranjevu d.o.o. za nabavku opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada te aktualni sat.
Povratak na prethodnu stranicu