gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Održana sedma sjednica Gradskog vijeća
Petak, 06.06.2014.

Sedma se sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održala 4. lipnja. Izvješće o zbrinjavanju evakuiranih osoba sa poplavljenih područja podnio je Zvonimir Pućo, načelnik Stožera zaštite i spašavanja. Naglasio je kako je prva sjednica Stožera održana u popodnevnim satima kobnoga 17. svibnja dok se još nije ni slutilo razmjer tragedije koja je pogodila mjesta Rajevo Selo, Gunju i Račinovce. Kontaktirane su ravanteljice škola u Otoku i Komletincima i dvorane su bile spremne za prihvat prvih ljudi koji su stigli te subote oko 20 sati. Te su noći Otok i Komletinci prihvatili oko 700 osoba. Oni su u većoj mjeri odmah smješteni po obiteljskim kućima dok ih je pedesetak ostao u školskim dvoranama u nadi da će se vratiti već sutra svojim kućama. Međutim, to se nije dogodilo. U ponedjeljak 19. svibnja više nije bilo nijedne osobe u školskoj dvorani u Otoku, svi su smješteni po obiteljskim kućama. U Komletincima se nastava normalno odvijala već od ponedjeljka dok je u Otoku ona započela u utorak. Broj je osoba s poplavljenih područja rastao iz dana u dan kako su i stanovnci drugih mjesta (Posavski Podgajci, Drenovci, Soljani, Strošinci, Topola i Bošnjaci) bili primorani na evakuaciju. Najveći broj ljudi u Otoku zabilježen je 27. svibnja i to 1673 evakuriane osobe, a u Komletincima 22. svibnja 227 osoba. Generalno gledajući, možemo reći da je svaka kuća u Otoku udomila jednog stanovnika s poplavljenog područja. Od 18. svibnja Hrvatska vojska dnevno kuha oko 450-600 obroka u poljskoj kuhinji u vatrogasnom domu. Ondje je i organizirana podjela hrane, higijenskih potrebština i odjeće. Potrebno je napomenuti da je u ovome egzodusu u Otoku i Komletincima prihvaćeno preko 2000 grla stoke, danas ih ima oko 1700. Evakuirano je i oko 100 košnica pčela. U Otoku je u ova tri tjedna volontiralo preko 250 volontera i 35 članova DVD-a, a u Komletincima oko 60 volontera i 25 članova DVD-a. Trenutno u Otoku ima oko 700 osoba, a u Komletincima 140. Riječ je o stanovnicima Gunje i Rajevog Sela čiji povratak nije izvjestan još jedan duži period. Zbog toga je i održan radni sastanak s županom VSŽ Božom Galićem i pročelnikom UO za socijlnu skrb Matom Golubičićem. Zaključak je sastanka da će rješenje za trajni prihvat evakuiranih osoba ponuditi nadležne institucije. Predsjednik Mandatne komisije Marko Novoselac izvijestio je vijećnike o zamjeni izabrane vijećnice Dalide Drnasin, HDSSB, koja je svoj mandat stavila u mirovanje. Polaganjem prisege novim je vijećnikom postao Vinko Matozan. Usvojena je Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2013. – 31. 12. 2013. godine s Obrazloženjem. Višak prihoda iznosi blizu pola milijuna kuna pa je stoga donesena i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja. Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otoka za 2014. godinu sa Programima. Proračun se povećava za otprilike tri milijuna kuna poradi izgradnje prometne infrastrukture, proširenja vodovodne mreže, izgradnje javne rasvjete i izgradnje reciklažnog dvorišta. Na Vijeću je donesena i Odluka kojom se povećavaju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Otoka za 2013. i 2014. godinu. Usvojena je Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina sa izvješćima o vrijednosti i stanju dugotrajne imovine na dan 31. 12. 2013. godine. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Virovi“ utvrđeno je da za potrebe izrade UPU „Virovi“ Grad Otok za područje obuhvata osigurava digitalnu kataastarsku kartu i Hrvatsku osnovnu državnu kartu (HOK) u mjeriliu 1:5 000. Vijećnici su usvojili Odluku prema kojoj je osnovana javna ustanova Otočka razvojna agencija (ORA). Neke od djelatnosti Agencije su: pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne, regionalne i lokalne suradnje, razmjena informacija u svrhu lokalnog i regionalnog razvoja, stvaranje lokalnih, prekorgraničnih i međunarodnih mreža, pružanje tehničke i konzultativne pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU projekte, posredovanje u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama i drugo. Upravno vijeće koje upravlja Agencijom sastoji se od dva člana (Berislav Vuković i Zvonimir Pućo) i predsjednika (Josip Šarić). Ono će u roku od 90 dana donijeti Statut i druge opće akte. Za privremenu ravnateljicu Agencije imenovana je Marija Čolaković. Usvojena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja pojedincima, klubovima, udrugama i društvima za Dan grada 13. srpnja. Vijećnici su donijeli Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 607/2 i k.č. br. 1389/3 u k.o. Komletinci u svrhu izgradnje trafostanice. Odobreno je davanje potpore Vranjevu d.o.o. za nabavku opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada u vrijednosti od 650 000,00 kn (plave kante, koševi za skupljanje otpada, nabava opreme i uređenje lokacija eko-otoka).
U aktualnom je satu gradonačelnik izrazio žaljenje što je Ministarstvo socijalne politike i mladih ukinulo dva dugotrajna i značajna projekta za Otok. Ukinuti su programi Dnevni boravak i Pomoć u kući pri čemu je bez posla ostalo 15 zaposlenika i oko 200 korisnika skrbi. Osim toga istaknuo je kako je Grad Otok sudjelovao u izradi Razvojne strategjie Vukovarsko-srijemske županije. Grad Otok i Fond za zaštitu okoliša u suradnji sa Vranjevom provode projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u vrijednosti od 2 milijuna kuna. Otočko proljeće se u cijelosti otkazuje, dio sredstava za održavanje Otočkog proljeća bit će namijenjen za poplavljena područja.

 

Jelena Zovak 
Povratak na prethodnu stranicu