gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODLUKA O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Četvrtak, 12.06.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADONAČELNIK

KLASA:335-01/14-01/01
URBROJ:2188/08-02/1-14-4
Otok, 11. lipnja 2014.


Temeljem članka 8. st. 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06, 152/08, 43/09, 88/10,50/12, 80/13 i 30/14), Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 6/04 i 6/05) i članka 39. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske županije broj 14/09 i 4/13) Gradonačelnik Grada Otoka donosi


ODLUKU

I.
Utvrđuje se produženo radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata na području grada Otoka (naselja Otok i Komletinci) za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu u periodu od 12. lipnja 2014. godine do 13. srpnja 2014. godine tako da radno vrijeme traje do 03,00 sata narednog dana.

II.
Izuzetno od odredbe točke I. ove Odluke, radno vrijeme ugostitljskih objekata u naselju Otok, povodom proslave crkvenog goda u župi Sv. Antuna Padovanskog, utvrđuje se kako slijedi:
- sa 12. na 13. lipnja 2014. godine do 04,00 sata
- sa 13. na 14. lipnja 2014. godine do 04,00 sata.

III.
Svi ugostiteljski objekti dužni su osigurati poštivanje javnog reda i mira i pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.Povratak na prethodnu stranicu