gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 15.09.2014.

 

Deveta će se sjednica Gradskog vijeća održati 17. Rujna/srijeda/ 2014. u 15.30 sati u gradskoj vijećnici. Na sjednici će se naći slijedeće točke dnevnog reda: prijedlog za osnivanje – imenovanje radnih tijela, prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama, suglasnost na Statut Otočke razvojne agencije – ORA, financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za 2013. godinu, imenovanje Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok, Prijedlog Odluke o usvajanju izvršenja Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. 2014. – 3. 6. 2014. godine, informacija o Odluci o korištenju sredstava proračunske zalihe, program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini, prijedlog Odluke o donošenju II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja grada Otoka, prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova sahrane hrvatskih branitelja, razmatranje zamolbe Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za dodjelu prostora na korištenje, razmatranje Pisma namjere za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, sporazum o zajedničkom reciklažnom dvorištu, prijedlog Odluke o prodaji nekretnina, prijedlog Odluke o prijenosu u vlasništvu HEP-u nekretnina, prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva sa Posebnim popisom, izvješće o radu gradonačelnika grada Otoka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, te aktualni sat.
Povratak na prethodnu stranicu