gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI
Ponedjeljak, 03.11.2014.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
KLASA: 610-03/14-01/01
URBROJ: 2188/08-02/1-14-1
Otok, 3. studenog 2014.


Temeljem članka 39. Statuta Grada Otoka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 14/09. i 4/13.), donosim


ODLUKU
o proglašenju Dana žalosti u gradu Otoku


I.
Povodom tragičnog događaja pogibije Nade, Jasne i Roberta Kneževića te Zvonka Kovačića na pružnom prijelazu Čistine u Otoku, dana 3. studenog 2014. godine, proglašavam utorak, 4. studenoga i srijedu 5. studenoga 2014. godine, danima žalosti na području Grada Otoka.

II.
Dani žalosti označavaju se isticanjem zastave Republike Hrvatske, zastave Vukovarsko-srijemske županije i/ili zastave grada Otoka, na pola koplja i/ili crne zastave na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

III.
Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe.

IV.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne su obavljati svoje poslovanje primjereno Danu žalosti.

GRADONAČELNIK
Josip Šarić, dipl. ing.
Povratak na prethodnu stranicu