gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 15.12.2014.

17. prosinca /srijeda/ 2014. u 17.00 sati održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red: Davanje suglasnosti na prijedlog Predškolske ustanove „Pupoljak“ za izmjenu cijena vrtićkih usluga, davanje suglasnosti na Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2014. godinu, davanje suglasnosti na Godišnji program rada i Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2015. godinu, donošenje Odluke o izmjeni i produljenju važenja Projekta ukupnog razvoja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2014. godinu sa programima, Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Grada Otok za 2015. godinu sa programima i Planom razvojnih programa za 2015.-2017. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otok za 2015. godinu, Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna grada Otok za 2016., 2017. godinu, Razmatranje zamolbe HEP-a za osnivanje prava služnosti, Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2015. godini, Razrješenje i imenovanje dužnosti načelnika Zapovjedništva civilne zaštite i člana, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok, Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Čistine“, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Otok-Središte“, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte Komletinci“ i aktualni sat.
Povratak na prethodnu stranicu