gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Četvrtak, 18.12.2014.

Gradsko vijeće Grada Otoka održalo je svoju posljednju ovogodišnju sjednicu na kojoj su donesene brojne odluke financijskog značenja. Cijene vrtićkih usluga povišene su za 95 kuna po djetetu, s popustom od 20 % za drugo, a 50 % za treće dijete u vrtiću. Vijećnici su usvojili financijski plan i program rada Otočke razvojne agencije za 2015. godinu. Agencija će pratiti natječaje radi kandidiranja projekata u EU fondove sukladno Projektu ukupnog razvoja kao strateškog dokumenta razvoja grada Otoka, a čije je važenje produljeno do 2016. godine. Na prijedlog gradonačelnika i inicijative građana Komletinaca donesena je odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Otoka. Isto tako za potrebe izrade projekta Doma kulture u Komletincima te kružnog toka u Otoku, doneseni su odgovarajući prostorno-planski akti.
Usvojenim rebalansom proračuna za 2014. utvrđeni su prihodi u iznosu 13.800.000 kn, koliko približno iznose i rashodi. Izvršeno je i usklađivanje brojnih programa koji su sastavni dio ovog proračuna.
U proračunu za 2015. godinu planirani su prihodi u iznosu 16.220.000, a isto toliko iznose i rashodi. Naglasak je na realizaciji razvojnih projekata i stvaranju preduvjeta za njihovo kandidiranje u fondove EU. U godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira se asfaltiranje cesta u Ulici Kolodvorska, kralja Držislava i Josipa Lovretića te dijela ceste u Poduzetničkoj zoni. Također se planira izgradnja javne rasvjete u ulicama Ratarskoj, Gajevoj, Zrinski Frankopana, Ruđera Boškovića i Čistinama. Proširit će se i vodovodna mreža u Otoku u Ulici Dalmatinska, Zagrebačka, Vinkovačka i Kolodvorska, a u Komletincima u dijelu Ulice Josipa Kozarca. Grad će uložiti i sredstva za izgradnju regionalnog sustava odvodnje. Znatna sredstva uložit će se u održavanje komunalne infrastrukture i za izradu projekta reciklažnog dvorišta. Usvojen je i Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa u iznosu 487.000 kn. Za realizaciju programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju te za kulturu osigurana su sredstva u iznosu 1.379.000 kn. Za rad športskih udruga i održavanje športskih objekata planirana su sredstva u iznosu 290.000 kn. U svrhu modernizacije niskonaponske mreže Gradsko vijeće dalo je suglasnost HEP-u za osnivanje prava služnosti zemljišta u vlasništvu grada. Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih omogućit će se izbor savjetodavnog tijela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnih poslovima od interesa i značaja za mlade te njihovo aktivno uključivanje u javni život i informiranje. Vijećnici su usvojili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. i smjernice za 2015. godinu te donijeli odluku o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite.

Povratak na prethodnu stranicu