gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODLUKA O SUFINANCIRANJU IZOBRAZBE O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA
Utorak, 10.02.2015.

KLASA: 402-07/15-01/04

URBROJ: 2188/08-02/1-15-1

Otok, 27. siječnja 2015.

 

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09 i broj 4/13) donosim

 

O D L U K U

o sufinanciranju izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni

pesticida

 

I.

Grad Otok će u 2015. godini sufinancirati izobrazbu članova OPG-a sa područja grada o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

 

II.

Iznos sufinanciranja je 100,00 kuna po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pravo na sufinanciranje u iznosu iz stavka 1. ove točke može ostvariti samo jedan član istog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

 

III.

Sredstva za sufinanciranje izobrazbe osigurana su u proračunu grada Otoka za 2015. godinu proračunskom pozicijom 301 – Poticanje gospodarske aktivnosti u poljoprivredi.

 

IV.

Pravo na sufinanciranje troškova izobrazbe ostvaruje se temeljem zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže:

-dokaz o upisu u upisnik OPG,

-preslika osobne iskaznice osobe koja je završila izobrazbu,

-dokaz o položenom ispitu (identifikacijska iskaznica ili potvrda o položenom ispitu).

 

V.

Zahtjevi za sufinanciranje troškova izobrazbe mogu se podnijetu do 30. studenoga

2015. godine

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Josip Šarić, dipl. ing.
Povratak na prethodnu stranicu