gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Otoka u 2015.godini
Petak, 08.05.2015.

KLASA: 550-01/15-01/03
URBROJ: 2188/08-02/1-15-2
Otok, 8. svibnja 2015.

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova Klasa:550-01/15-01/03, Urbroj:2188/08-02/1-15-1 od 7. svibnja 2015.godine a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Gradonačelnik grada Otoka, objavljuje

 

 JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Otoka u 2015.godini

 

Grad Otok je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Otoka na poslovima POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA Grada Otoka.
Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje za 25 osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“ što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi od 3.553,66 kuna.
Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.
Trajanje programa: do 6 mjeseci

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:
• Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
• Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
• Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;
• Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;
Prijave se podnose na adresu: Grad Otok, s naznakom „Javni poziv – Program javnih radova 2015.g.“, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.
Uz ZAMOLBU priložiti: presliku osobne iskaznice, presliku svjedodžbe, potvrda HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba traženo vrijeme.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici te oglasnoj ploči Grada Otoka.
Gradonačelnik
Josip Šarić, dipl. ing.




Povratak na prethodnu stranicu