gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

SASTANAK RAZVOJNIH DIONIKA PROJEKTA „VIROVI“
Četvrtak, 27.08.2015.

U utorak 25. kolovoza 2015. godine u gradskoj je vijećnici održan sastanak razvojnih dionika projekta radnog naziva „Virovi“. Na sastanku su bili nazočni predstavnici Hrvatskih šuma, projektanti, predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ, načelnik susjedne općine Bošnjaci gosp. Juzbašić te, kao partneri projekta, predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ, predstavnik Centra za nizinske šume Vinkovci, predstavnici Otočke razvojne agencije te predstavnici Grada Otoka kao nositelja projekta.
Tema je sastanka bila razrada sadržaja druge faze projekta Virovi u sklopu kojega se planira izgradnja te uređenje bioekološkog centra kao polazišne točke na Virovima, proširenje poučnih staza prema Čistinama i na samim Čistinama, nabavka brodice na solarni pogon te projekt restauracije arheološkog nalazišta Virgrad, zaštićenog kulturnog dobra. Osim infrastrukturnih zahvata projekt će obuhvatiti mnoga predavanja iz raznih područja od zaštite prirode, razvoja turizma i mnoge druge aktivnosti u čemu će glavnu ulogu imati partneri na projektu.
U sklopu je prve faze ovog projekta već izrađena dokumentacija za uređenje prvih dviju poučnih staza Virovi i poučne staze Lože. Uz atraktivno će uređene poučne staze biti postavljene infoploče koje će pružati informacije o biljnim i životinjskim vrstama ovog područja, uređena odmorišta te vidikovci u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostalu faunu. Prvi se dio projekta planira kandidirati na natječaj već u rujnu 2015. godine. Dok druga faza projekta, koja je i bila predmet sastanka, počinje s projektiranjem.
Cilj je cjelokupnog projekta u konačnici, uz zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te edukacijske aktivnosti, obogatiti turističku ponudu Grada Otoka i uključiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ugostitelje i obrtnike u samu ponudu te tako pridonijeti razvoju grada Otoka.

 
Povratak na prethodnu stranicu