gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA: 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Srijeda, 09.09.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/15-01/10
Ur. broj: 2188/08-01-15-14


Otok, 9. rujna 2015.

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 14. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

 

 

14. rujna /PONEDJELJAK/ 2015. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 

 

1. Izvješće Mandatne komisije. /Izvjestitelj: Marko Novoselac/
2. Stanje priključaka na sustav odvodnje. /Izvjestitelj: predstavnik Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije/
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Otok za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Ž. Ivančević/
4. Prijedlog Rebalansa proračuna grada Otok za 2015. godinu sa programima. /Izvjestitelj: Ž. Ivančević/
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU Otok Središte Otok. /Izvjestitelj: M. Martinović/
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU Središte Komletinci. /Izvjestitelj: M. Martinović/
7. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. /Izvjestitelj: M. Tadić/
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. /Izvjestitelj: M. Tadić/
9. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Otoka. /Izvjestitelj: M. Tadić/
10. Polugodišnje izvješće gradonačelnika. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
11. Aktualni sat.PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Topalović

 
Povratak na prethodnu stranicu