gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

SAZVANA 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Ponedjeljak, 11.06.2007.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otoka Stjepan Topalović sazvao je 11. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 12. lipnja 2007. u 15,00 sati u gradskoj vijećnici.

 

Dnevni red sjednice:

 

DNEVNI RED

1. Financijsko izvješće Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok za 2006. g.

2. Financijsko izvješće Vranjeva d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2006. g.

3. Prijedlog odluke o izmjeni koeficijenta u sistematizaciji radnih mjesta Vranjevo

    d.o.o. za komunalne djelatnosti Otok.    

4. Godišnji obračun Proračuna Grada Otoka za 2006. godinu.

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

    infrastrukture za 2006. godinu.

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006.

    godini.

7. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2006. godini.

8. Prijedlog Programa razvoja Poduzetničke zone Skorotinci Otok.

9. Prijedlog Programa razvoja Poduzetničke zone Nova Otok.

10.Prijedlog odluke o suosnivanju trgovačkog društva "Sinteza" d.o.o. Otok.

11.Razmatranje prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Otoka.

12.Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg

     nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Grada Otoka.

13.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada

     Otoka za 2007. godinu.

14. IMENOVANJE:

      - Utvrđivanje prijedloga za imenovanje i razrješenje doktora medicine-

         mrtvozornika na području Grada Otoka,

      - Imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Sinteza" d.o.o. Otok

15.  Aktualni sat.
Povratak na prethodnu stranicu