gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

PREDSTAVLJEN PROJEKT „IZGRADNJA POUČNE STAZE VIROVI – SPAČVA – OTOK“
Ponedjeljak, 28.12.2015.

U petak, 18. prosinca 2015. godine u gradskoj vijećnici Grada Otoka održano je predstavljanje projekta uređenja poučnih staza Virovi i posebnog rezervata š.v. Lože pod nazivom „ Izgradnja poučne staze Virovi - Spačva – Otok“ koji je službeno odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Projekt će se financirati sredstvima Svjetske banke u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP (EU Natura 2000 Integration Project - NIP) u iznosu 1.000.000,00 kuna.
U sklopu ovog projekta planirano je uređenje prvih dviju poučnih staza Virovi i poučne staze Lože. Uz atraktivno uređene poučne staze biti će postavljene info-ploče koje će pružati informacije o biljnim i životinjskim vrstama ovog područja, uređena odmorišta te vidikovci u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostalu faunu.
Planirana je realizacija projekta do ljeta 2016. godine.

Samom predstavljanju prisustvovao je pomoćnik ministra Nenad Strizrep te svi sudionici u izradi samog projekta: predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ koji su nositelji ovog dijela projekta, predstavnici Hrvatskih šuma, Grad Otok, Otočka razvojna agencija, projektanti, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ, predstavnici Centra za nizinske šume Vinkovci i načelnici susjednih općina s kojima nam je zajednički Spačvanski bazen.
Nakon provedbe ovog projekta nastaviti će se s razradom druge faze cjelokupnog projekta u sklopu koje je planirana izgradnja te uređenje bioekološkog centra kao polazišne točke na Virovima, proširenje poučnih staza prema Čistinama, nabavka brodice na solarni pogon te projekt rekonstrukcije arheološkog nalazišta Virgrad, zaštićenog kulturnog dobra. Osim infrastrukturnih zahvata druga faza projekta obuhvatiti će mnoga predavanja iz područja zaštite prirode, razvoja turizma i mnoge druge aktivnosti. Plan je u konačnici cijeli projekt proširiti na razinu Spačvanskog bazena i uključiti sve JLS sa područja Spačvanskog bazena.
Povratak na prethodnu stranicu