gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

POZIV NA SURADNJU U IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA GRADA OTOKA 2016. – 2020.
Srijeda, 16.03.2016.

Grad Otok je započeo sa izradom Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2016. – 2020. godine. Strateški razvojni dokument jedinice lokalne samouprave je važan dokument u procesu odabira budućih pravaca razvoja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja tog područja i okruženja. Izradom strateškog razvojnog programa postavljaju se jasna vizija i ciljevi koji nadalje predstavljaju smjernice u načinu djelovanja u određenom razdoblju. 

Način izrade Strateškog razvojnog program podrazumijeva uključivanje svih relevantnih i referentnih subjekata u proces izrade i provedbe Programa. To je kvalitativna pretpostavka rada koja dovodi do boljeg ukupnog rezultata, jer se kroz uključenost svih interesnih skupina i šire javnosti osigurava viši stupanj zainteresiranosti ali i potreba uključivanja u realizaciju postavljenih ciljeva. Svako područje, regija, općina ili grad ima svoje specifičnosti i kao takve najbolje ih poznaju i prepoznaju lokalne vlasti i građani.

S ciljem izrade Strategije koja će jasno identificirati sve naše razvojne potencijale i ograničenja, te definirati razvojnu viziju, strateške ciljeve i prioritete razvoja našeg Grada pozivamo sve stanovnike Grada Otoka, djelatnike obrazovnih i kulturnih ustanova, udruge, poljoprivrednike, obrtnike, poduzetnike i sve ostale na aktivno sudjelovanje i suradnju u izradi Strategije razvoja Grada Otoka 2016. – 2020.
U prilogu teksta nalaze se anketni upitnici u kojima možete iznijeti svoje stavove, očekivanja, potrebe i prijedloge prema Vašoj funkciji koju imate u društvu, te iste dostaviti e-mailom na razvojna.agencija.ora@gmail.com, faksom: 032/396-932 ili osobno u Otočku razvojnu agenciju, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok.


*Anketni upitnik za građane/udruge
*Anketni upitnik za poljoprivrednike
*Anketni upitnik za male i srednje poduzetnike

 
Povratak na prethodnu stranicu