gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Najava: 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Petak, 18.03.2016.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

 

 

Klasa: 021-05/16-01/17
Ur. broj: 2188/08-01-16-1


Otok, 16. ožujka 2016.

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 17. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

21. ožujka /PONEDJELJAK/ 2016. u 16,00 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                                                 DNEVNI RED


1. Izvješće Mandatne komisije. /Izvjestitelj: Marko Novoselac/
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova sahrane pripadnika Narodne zaštite iz Domovinskog rata. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
3. Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2015. godine. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
5. Izvješće o izvršenju Programa u 2015. godini: - utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, - utrošku sredstava šumskog doprinosa, - gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, - održavanja komunalne infrastrukture /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
6. Izbor ponuda po natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka. /Izvjestitelj: Berislav Vuković/
7. Plan provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju o reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama. /Izvjestitelj: Marko Tadić/
8. Izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Otok. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
9. Razmatranje ponude za otkup zbirke kulturno-povijesnih i etnografskih predmeta. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja grada Otoka – Odredbe za provođenje. /Izvjestitelj: Mirko Martinović/
11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone s ugostiteljsko-turističkim sadržajima „Virovi“. /Mirko Martinović/
12. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Otoka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. /Izvjestitelj: Josip Šarić/
13. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu