gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Srijeda, 08.06.2016.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Otoka održali su 3. lipnja 18. sjednicu na kojoj su usvojili Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok, Otočke razvojne agencije i Predškolske ustanove Pupoljak Otok za 2015. godinu, Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Otoka za 2015. godinu te donijeli niz odluka. Gradsko vijeće je prihvatilo ponudu Slavonija PETROL d.o.o. Đakovo za otkup građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni u svrhu izgradnje benzinske postaje sa pratećim sadržajem (trgovina, kafić, vulkanizerska radnja), restoran sa pratećim sadržajem i prenoćištem (motel) gdje se planira zapošljavanje 21 radnika trgovačke i druge djelatnosti. Predviđena investicija je oko 20 milijuna kuna. Novoizgrađeno reciklažno dvorište ugovorene vrijednosti 2.302.824,66 kuna odlukom vijećnika dano je na upravljanje i raspolaganje Vranjevu d.o.o. za komunalne djelatnosti. Usvojenom odlukom o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci utvrđeno je da će se izbori održati 10. srpnja 2016. godine te je imenovano i Gradsko izborno povjerenstvo. Vijećnici su donijeli i odluku o dodjeli javnih priznanja: Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Generalu zbora dr. sc. DRAGI LOVRIĆU, za doprinos razvoju oružanih snaga RH. Plaketa Grada Otoka dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU OTOK, prigodom 120 obljetnice rada i postojanja. Plaketa Grada Otoka dodjeljuje se posthumno MATI JANEŠU i ANTUNU GRBAVICA, za doprinos razvoju vatrogastva. Plaketa Grada Otoka dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PULA, za doprinos razvoju vatrogastva. Medalja Grada Otoka dodjeljuje se IVANU KNEŽEVIĆU, za doprinos razvoju poljoprivrede. Priznanje Grada Otoka dodjeljuje se TAEKWONDO KLUBU OTOK, prigodom 20. godina rada i postojanja, KOŠARKAŠKOM KLUBU „SLAVONAC“ KOMLETINCI, prigodom 10. godina rada i postojanja i ODREDU IZVIĐAČA SUVARA OTOK, prigodom 5 godina rada i postojanja. Priznanje Grada Otoka dodjeljuje se MARKU ŠTIFIĆU, za doprinos razvoju vatrogastva, IVICI SKOČIĆU, za doprinos razvoju športskog ribolova te MARIJI LUKAČ, za postignute športske rezultate. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati 13. srpnja u prigodom obilježavanja Dana grada. Gradsko vijeće je dalo suglasnost na odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića kojom se Katica Pućo imenuje za ravnateljicu Predškolske ustanove „Pupoljak“ Otok. Vijećnici Gradskog vijeća ukinuli su Odluku o naknadama vijećnicima, osobama koje bira ili imenuje Gradsko vijeće na određene funkcije te drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama. Godišnji iznos sredstava koji bi se isplatio da nije prestala važiti Odluka namijenit će se za nabavku udžbenika polaznika prvog razreda Osnovne škole Josipa Lovretića i Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Komletincima. Izmijenjen je i Pravilnik o javnosti rada Gradskog vijeća tako da će ubuduće najviše deset predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana moći pratiti tijek sjednice Gradskog vijeća u gradskoj vijećnici.
Povratak na prethodnu stranicu