gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Četvrtak, 14.07.2016.

Odvajanje otpada prvi je korak prema suvremenom gospodarenju otpadom. Ono omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i količina novoproizvedenog otpada. Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave je osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na svom području.
Do sada je građanima Otoka i Komletinaca omogućeno razdvajanje otpada putem zelenih otoka, a uskoro će na raspolaganju imati i novoizgrađeno reciklažno dvorište koje je svečano otvoreno u srijedu 13. srpnja. Naime, Grad Otok je među prvim jedinicama lokalne samouprave koje su korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršile zakonsku obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području. Gradonačelnik Šarić istaknuo je kako riječ o investiciji vrijednoj 2.200.000,00 kuna koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 74,35 % od ukupne vrijednosti investicije. Preostali iznos financiran je od strane Grada Otoka, općine Privlaka i Babine Grede koje su partneri na navedenom projektu.
Reciklažno dvorište smješteno je u Poduzetničkoj zoni Otok i namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada te ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača. Okupljenima se obratio i župan Galić koji je nešto više rekao o temi razvrstavanja otpada u županiji.
Stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta građani će odvojeno prikupljeni otpad moći predati u reciklažno dvorište gdje će biti skladišteno na zakonom propisan i siguran način. Uz papir, metal, staklo, plastiku i tekstil moći će se odvojeno odložiti i problematične vrste otpada kao što su jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, EE otpad i dr., kao i krupni glomazni otpad te građevinski otpad.
Poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem povjereni su gradskom poduzeću Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti, a upravitelj će biti Tomislav Marić koji je naglasio kako će građane informirati o načinu i uvjetima korištenja reciklažnog dvorišta.
Otvorenje reciklažnog dvorišta, osim što bi trebalo smanjiti broj divljih odlagališta i količinu otpada bačenog u okoliš, trebalo bi imati pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš. Činjenica da će građani moći bez naknade odlagati navedeni otpad daje nam nadu da taj otpad više neće završavati tamo gdje mu nije mjesto i zagađivati okoliš.
Povratak na prethodnu stranicu