gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA:20. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Četvrtak, 06.10.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/16-01/19
Ur. broj: 2188/08-01-16-1


Otok, 6. listopada 2016.

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 20. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

 

11. listopada /UTORAK/ 2016. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED


1. Izvješće Mandatne komisije. (Marko Novoselac)
2. Polugodišnje financijsko izvješće za 2016. (Berislav Vuković)
3. Rebalans proračuna grada Otoka za 2016. sa Programima. (Berislav Vuković)
4. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2016. godini. (Marko Tadić)
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Otoka. (Marko Tadić)
6. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (Marko Tadić)
7. Odluka o visini zakupnine javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta. (Marko Tadić)
8. Strategija upravljanja nekretninama i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka za razdoblje 2017.-2022. (Marko Tadić)
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka. (Marko Tadić)
10. Izvješće o korištenju reklamnih ploča i jumbo plakata na području Grada Otoka. (Marko Tadić)
11. Rasprava o iskazivanju povjerenja/nepovjerenja predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća Grada Otoka.
12. Aktualni sat.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović
Povratak na prethodnu stranicu