gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NAJAVA: 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka
Ponedjeljak, 05.12.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/16-01/21
Ur. broj: 2188/08-01-16-1


Otok, 22. studenoga 2016.

 

 

Temeljem članka 21. i 27. Statuta Grada Otoka ("Službeni vjesnik" Županije vukovarsko-srijemske broj 14./09. i 4/13.)) te članka 24. Poslovnika o radu Vijeća, sazivam 21. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA, koja će se održati

 

 

6. prosinca /UTORAK/ 2016. u 16,30 sati
u gradskoj vijećnici, I. kat, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 


1. Rasprava o (ne)regularnosti 20. sjednice Gradskog vijeća i o iskazivanju (ne)povjerenja predsjedniku Gradskog vijeća.
2. Informacija o provedbi odluke o nabavki udžbenika polaznicima prvih razreda osnovnih škola u Otoku i Komletincima. (Berislav Vuković)
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika.
4. Izvješće o stanju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka. (Marko Tadić)
5. Izvješće o korištenju službenih vozila. (Zvonimir Pućo)
6. Razmatranje problematike u obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Otoka.
7. Izvješće o rezultatima poslovanja i poslovnim planovima komunalnog trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. (Ivan Dabro)
8. Analiza stanja priključaka na sustav odvodnje. (Josip Dabro)
9. Izvješće o izvršavanju obveza iz ugovora o najmu jumbo panoa i reklamnih ploča na području Grada Otoka. (Josip Šarić)
10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. (Josip Šarić)
11. Aktualni sat.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Topalović

 
Povratak na prethodnu stranicu