gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Srijeda, 07.12.2016.

Na zahtjev jedne trećine oporbenih vijećnika održana je 6. prosinca 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka na kojoj je raspravljano o desetak točaka dnevnog reda. Najprije su vijećnici razmotrili zahtjev oporbenih vijećnika za raspravom o regularnosti održane prethodne 20. sjednice vijeća temeljem kojeg je izvršen nadzor zakonitosti Ministarstvo uprave koje se očitovalo da nisu ustanovljene nepravilnosti u radu Gradskog vijeća. Vijećnicima su potom prezentirana brojna izvješća: o provedbi odluke o nabavki udžbenika polaznicima prvih razreda osnovnih škola, o stanju zakupa poljoprivrednog zemljišta, o korištenju službenih vozila, o rezultatima poslovanja i poslovnim planovima komunalnog trgovačkog društva Vranjevo d.o.o. te o izvršavanju obveza iz ugovora o najmu jumbo panoa i reklamnih ploča. Prihvaćeno je polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika, a vijećnici su upoznati i o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog zamjenika koji su ispod prosjeka susjednih gradova. Dimnjačarske poslove u dimnjačarskom području II. koje obuhvaća dio Otoka i dio Komletinaca prema odluci vijećnika privremeno će obavljati tvrtka „Dimnjak“ iz Otoka do ustupanja ovih poslova sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Na kraju sjednice u aktualnom satu je iznijeta sumnja u autentičnost potpisa jednog oporbenog vijećnika na zahtjevu za sazivanje sjednice Gradskog vijeća te na predstavci koju je uputila grupa oporbenih vijećnika Ministarstvu uprave zbog čega će Gradsko vijeće izvijestiti nadležno Državno odvjetništvo radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti.
Povratak na prethodnu stranicu