gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA USPJEŠNO ZAVRŠILA 2016. GODINU PRIJAVOM DVAJU VELIKIH PROJEKATA UKUPNE VRIJEDNOSTI OKO 20 MILIJUNA KUNA
Petak, 13.01.2017.

Tijekom prosinca 2016. godine u Otočkoj razvojnoj agenciji pripremljena su i prijavljena dva velika infrastrukturna projekta iznimno važna za razvoj Grada Otoka u vrijednosti oko 20 milijuna kuna.
Naime, radi se o projektu „Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze“, Otok, Ulica V. Nazora u vrijednosti 6.382.089,30 kn i projektu Izgradnja poduzetničkog inkubatora „Otok“ u vrijednosti 13.567.630,84 kuna. Oba su projekta prijavljena na natječaje koji se u 100 % iznosu financiraju iz sredstava EU, a nositelj projekata je grad Otok.
Projekt Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze u Otoku prijavljen je na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, podmjeru 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Cilj projekta je unapređenje kvalitete života stanovnika kroz unapređenje prometne infrastrukture te poticanje održivog i ravnomjernog razvoja prostora na području grada.
Projekt Izgradnja poduzetničkog inkubatora „Otok“ u prijavljen je na natječaj Razvoj poslovne infrastrukture, Europskog fonda za regionalni razvoj koji je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Nositelj projekta je Grad Otok a partneri na projektu su Otočka razvojna agencija, koja je ujedno osmislila i pripremila projekt u suradnji sa drugim partnerom na projektu Poduzetničkim inkubatorom BIOS d.o.o. iz Osijeka. Suradnici na projektu su Općina Privlaka, Općina Bošnjaci, Općina Drenovci, Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Poljoprivredni fakultet Osijek koji podupiru provedbu projekta i njegovih aktivnosti te pomažu u ostvarenju projektnih ciljeva. Poduzetnički inkubator će biti izgrađen u Poduzetničkoj zoni Otok najvećoj i najuspješnijoj u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Realizacijom projekta osigurati će se osnovna, prijeko potrebna, poduzetnička infrastruktura i dati podrška za stvaranje novih i rast postojećih malih i srednjih poduzeća na ovom području. Neto površina izgrađene i opremljene poduzetničke infrastrukture koja će se realizirati kroz projekt iznosi 1.107,62 m2 i u potpunosti odgovara potrebama malih i srednjih poduzetnika. Projektom će se potpuno opremiti prostori zgrade inkubatora: pet uredskih prostora, šest proizvodnih prostora sa osnovnom opremom koja zadovoljava osnove za obavljanje bilo koje proizvodno prerađivačkim aktivnostima, tri hladne komore sa rashladnim uređajem i policama. Opremiti će se višenamjenska dvorana, prostor za edukaciju poduzetnika i ured koji se može dodatno koristiti te popratni prostori. Poduzećima će dakle u inkubacijskom programu na raspolaganju biti vrhunska infrastruktura po subvencioniranim cijenama Grada Otoka. Inkubator će poduzetnicima nuditi i brojne usluge kako bi im se olakšao rast i razvoj poslovanja. Izgradnjom inkubatora i uslugama koje će biti dostupne svim potencijalnim poduzetnicima potaknut će se otvaranje novih malih i srednjih poduzeća te će se omogućiti njihov brži razvoj i rast.
Uz navedena dva infrastrukturna projekta Otočka razvojna agencija sustavno je radila na razvoju, pripremi i provedbi više desetaka projekata od kojih se može izdvojiti: projekt obnove grobljanske kapelice u Komletincima, projekt prenamjene poslovnog prostora u prostor za obavljanje zdravstvenih djelatnosti, projekt izgradnje ceste u ulici Tina Ujevića i projekt uređenja poučne staze Virovi i Lože te priprema i izrada projektnih dokumentacija za obnovu i dogradnju vrtića i vatrogasnog doma u Otoku. Uz ove projekte Otočka razvojna agencija, kao nositelj lokalnog razvoja ovoga područja, koordinirala je i izradu Strateškog razvojnog programa Grada koji je i usvojen na sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2016. godine. S obzirom na ostvareno, možemo reći da je 2016. godina za Otočku razvojnu agenciju više nego uspješno završena.
Povratak na prethodnu stranicu