gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

UPUĆEN ZAHTJEV ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ ZA OČITOVANJEM O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE U OTOKU
Petak, 07.04.2017.

Gradonačelnik Josip Šarić je poslao 7. travnja 2017. zahtjev Zavodu za javno zdravstvo VSŽ da se očituje o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Otoku sljedećeg sadržaja:

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., javni isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Otoka (naselja Otok i Komletinci) dostavio je svim korisnicima vodoopskrbe u Komletincima letak pod brojem 436/17 od 03. 04. 2017. godine u kojem izričito navodi:

"Voda se može koristiti za sanitarne potrebe, ali ne za piće i kuhanje."

Nekoliko dana prije izdavanja i distribucije letka (27. ožujka 2017.) izgrađen je spojni cjevovod Otok-Komletinci, dakle spojeni su vodoopskrbni sustavi u Komletincima i u Otoku u jedan sustav i isti priključeni na vodocrpilište "Skorotinci" i "Šumarija" u Otoku, dakle u Otoku i Komletincima je voda iz istih vodocrpilišta.

Obzirom na navedeno, te činjenicu da voda u Komletincima nije "za piće i kuhanje" molimo pojašnjenje i očitovanje da li je voda u Otoku za piće i kuhanje? Ukoliko ista nije za piće i kuhanje potrebno je obavijestiti potrošače, te poduzeti druge mjere propisane zakonom i podzakonskim aktima.
Povratak na prethodnu stranicu