gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

Grad Otok prijavio projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Otoku
Ponedjeljak, 22.05.2017.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša pripremljen od strane Otočke razvojne agencije, je prijavljen na Natječaj za podmjeru 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.154.253,29 kuna. Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području grada Otoka kroz modernizaciju odgojno obrazovne infrastrukture i stvaranje adekvatnog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću u skladu sa Državnim pedagoškim standardima, stvaranje uvjeta za prijem djece jasličke dobi, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade te podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz dostupnost planiranog ulaganja lokalnom stanovništvu a posebno djeci i udrugama koje se bave djecom i mladima.
Povratak na prethodnu stranicu