gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

NATJEČAJ ZA IZGRADNJU STOČARSKIH FARMI
Utorak, 07.08.2007.

 

 

Gradsko poglavarstvo objavljuje Natječaj za utvrđivanje interesa pokretanja postupka osnivanja prava građenja na državnom zemljištu u svrhu izgradnje stočarskih farmi.

Grad Otok pokrenut će postupak za osnivanje prava građenja na državnom zemljištu u svrhu izgradnje stočarskih farmi na temelju iskazanog interesa fizičkih i pravnih osoba.

Postupak osnivanja prava građenja pokrenut će se za zemljište predviđeno prostornim planom za izgradnju farmi i to:

 

k.o. KOMLETINCI

- k.č. br. 959, oranica Penave, površine 250 673 m2

 

k.o. OTOK

- k.č. br. 287., oranice Šumica, površine 176 227 m2

- k.č. br. 289., oranice Ludara površine 6 750 m2

- k.č. br. 290., oranice Ludara površine 18 239 m2

- k.č. br. 291., oranice Ludara površine 15 511 m2

- k.č. br. 292., oranice Ludara površine 16 493 m2

- k.č. br. 293., oranice Ludara površine 7 083 m2,

- k.č. br. 294/1., oranice Ludara površine 5 854 m2

- k.č. br. 294/2., oranice Ludara površine 5 755 m2

 

Maksimalna površina za koju se može natjecati je 18 600 m2 po osobi.

 

Natjecatelji su dužni uz zahtjev podnijeti:

 

•-         preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

•-         opis dosadašnjeg poslovanja,

•-         poslovni plan,

•-         izjavu o spremnosti plaćanja naknade u iznosu i pod uvjetima koje odredi nadležno državno tijelo.

 

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Grad Otok obavijestit će zainteresirane o prihvaćanju zahtjeva u roku od 30 dana, te pokrenuti postupak pred nadležnim državnim tijelom.

 

Zahtjeve dostaviti na adresu:

GRAD OTOK

V. Nazora 1/I

32252 OTOK

preporučeno poštom ili dostavom na urudžbeni zapisnik.

 
Povratak na prethodnu stranicu