gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA 39. SJEDNICE GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OTOKA
Utorak, 02.10.2007.

 

Gradsko poglavarstvo Grada Otoka na 39. sjednici održanoj 1. listopada 2007. godine razmatralo je niz mjera za stambeno zbrinjavanje obitelji u Otoku i Komletincima, odnosno u naseljima koja pripadaju trećoj skupini područja posebne državne skrbi. Osim korištenja modela zbrinjavanja propisanog Zakonom a koje provodi Regionalni ured za prognanike, povratnike i izbjeglice u Vukovaru pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Grad je u Otoku Prostornim planom osigurao određeni broj građevinskih parcela za tu namjenu.

Sjednica Poglavarstva protekla je i u znaku posjeta Ivana Bračića, pomoćnika ministra za mala i srednja trgovačka društva i zadruge pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, koji se posebno zanimao za razvoj poduzetničke zone "Skorotinci", a obišao je i niz realiziranih gradskih projekata.

Prema riječima Josipa Šarića, gradonačelnika, atraktivni programi stambenog zbrinjavanja i intenzivniji razvoj gospodarstva svakako će pridonijeti ostanku sadašnje mlade populacije ali i mogućem naseljavanju Otoka i Komletinaca.

Poglavarstvo je izradilo prijedlog odluke po kojoj bi socijalno ugrožene obitelji bile u cijelosti oslobođene plaćanja komunalne naknade a koja će se naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Na prijedlog Zvonimira Puće, zamjenika gradonačelnika, prihvaćeno je i niz zahtjeva građana za podmirenje troškova stanovanja u tekućoj godini.

Sukladno zaključku sa sjednice Poglavarstva Grad će objaviti Javno nadmetanje za asfaltiranje komletinačke ceste prema mjesnom groblju a čije se dovršenje planira do kraja ove godine.

Poglavarstvo je donijelo odluku o izradi prijedloga Natječaja za dodjelu bespovratne potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama iz Otoka i Komletinaca. Visina potpore biti će utvrđena predstojećim rebalansom proračuna a važnu ulogu kod njene dodjele imat će pokazatelji broja zaposlenih.

Usvojen je i Plan ustroja programa predškolskog odgoja Grada Otoka od 2005.-2010., za 2008. godinu a koji se odnosi na Predškolsku ustanovu "Pupoljak" gdje će se zbog velike zainteresiranosti korisnika pristupiti namjenskom opremanju još jedne prostorije. Gradsko poglavarstvo se pridružilo inicijativi brojnih sportskih klubova za osnivanjem Zajednice sportskih udruga Grada Otoka te imenovalo svoje predstavnike za predstojeću osnivačku skupštinu odnosno njezina tijela. A u sklopu kampanje borbe protiv obiteljskog nasilja nad ženama u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb te udrugama žena iz Otoka i Komletinaca organizirat će se tematska javna tribina.

 

Mirko Martinović
Povratak na prethodnu stranicu