gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OTVOREN NATJEČAJ ZA STIPENDIJE STUDENTIMA
Četvrtak, 25.10.2007.

GRAD OTOK

GRADSKO POGLAVARSTVO

 

objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za stipendiju studenata Grada Otoka

 

I.

Stipendija u iznosu 800,00 kn mjesečno će se dodjeljivati studentima tijekom trajanja akademske godine za sljedeće studije:

 

 

  1. filozofski
  2. pedagoški
  3. građevinski
  4. poljoprivredni
  5. prehrambeno-tehnološki
  6. prirodoslovno-matematički
  7. elektrotehnički
  8. medicinski
  9. drugi studiji

 

UVJETI za dobivanje stipendije:

 

Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti nakon upisane druge godine studija koji imaju prebivalište na području Grada Otoka najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe za stipendiju. Stipendija se dodjeljuje sa školsku 2007/2008. godinu počevši od 1. listopada 2007. godine i nastavlja se isplaćivati za naredne akademske godine u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka za svaku akademsku godinu sukladno programu fakulteta.

 

 

MOLBE za dodjelu stipendija dostavljaju se najkasnije u roku 30 dana od dana objave na adresu: GRAD OTOK, Gradsko poglavarstvo, Otok, Vladimira Nazora 1/I, u zatvorenim omotnicama s naznakom «Za natječaj za stipendiju Grada Otoka», sa sljedećim prilozima:

 

       - dokaz o hrvatskom državljanstvu,

  - izvod iz matične knjige rođenih,

  - uvjerenje o prebivalištu na području Grada Otoka,

  - uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,

  -prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina.

 

 

 

Članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te korisnika pomoći za uzdržavanje, zbog bodovanja po tim mjerilima uz molbu dostavljaju rješenje nadležnog tijela o navedenim činjenicama te izjavu o zajedničkom kućanstvu.

 

Stipendija Grada je bespovratna pod uvjetom da student redovno pohađa studij te nakon završetka studija radi na području Grada Otoka (ili Vukovarsko-srijemske županije) dvostruko vremena koliko je primao stipendiju.

 

Ako student ne ispuni navedeni uvjet ili ponavlja godinu iz neopravdanih razloga, dužan je vratiti sredstva stipendije.

 

Odluka o broju dodijeljenih stipendija utvrdit će se ovisno o broju dostavljenih prijava studenata sa područja Grada Otoka a sukladno mogućnostima Proračuna Grada Otoka.

 

 

 

Rok za dostavu zamolbe je 24. studenog 2007. godine.

 

 

 

 

                                                              ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

                                                  GRADSKOG POGLAVARSTVA
                                                      Zvonimir Pućo, ing. el.
Povratak na prethodnu stranicu