gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA OPĆINE OTOK
Subota, 11.03.2006.

U subotu  11. ožujka 2006. godine održana je u uredu načelnika Općine Otok sjednica Općinskog poglavarstva Općine Otok. Članovi poglavarstva su jednoglasno usvojili pročišćeni tekst Statuta Općine Otok posebice u dijelu koji se odnosi na profesionalno obavljanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika. Naime, kako je općinski načelnik Josip Šarić nedavno imenovan na dužnost pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, on će dužnost općinskog načelnika Općine Otok obavljati volonterski, dok će Zvonimir Pućo, sukladno Odluci Općinskog vijeća, dužnost zamjenika načelnika obavljati profesionalno.
Stručno očitovanje Centra za prostorno uređenje i arhitekturu iz Zagrebe glede ugradnje primjedbi s javne rasprave bila je točka dnevnog reda u kojoj su općinski čelnici u temeljnoj raspravi donijeli zaključke kako se očitovanje usvaja te će se mišljenje proslijediti institucijama odnosno pojedincima koji su aktivno sudjelovali svojim prijedlozima i primjedbama u izradi ovog vrlo važnog dokumenta. Centar je vrlo studiozno opravdane primjedbe uvrstio u Plan, a određene primjedbe koje nisu prihvaćene su jasno obrazložene. Članovi poglavarstva su mišljenja kako Plan treba biti maksimalno tolerantan kako bi se na što povoljniji način mogao provesti u interesu žitelja općine. Poglavarstvo je, primjerice, zaključilo da u smislu izgradnje farmi unutar naselja ili pak izvan naselja treba maksimalno ići u korist žitelja, dakako, poštivajući zakonske i druge propise. Općina Otok će nakon usvajanja Konačnog prijedloga prostornog uređenja Općine Otok, krenuti s izradom Urbanističkoga plana uređenja općine koji će na još detaljniji način definirati određena područja.
Poduzetnička zona te cjelokupna gospodarska aktivnost nalazi se kao točka dnevnog reda na svakoj sjednici poglavarstva. I ovom prigodom govorilo se o aktivnostima koje se poduzimaju u tom smislu i još jednom zaključilo kako za zonu vlada interes i da je Općina Otok doista otišla vrlo daleko u realizaciji što prepoznaje i državna razina koja će i ove godine aktivno s financijskim sredstvima pomoći. U tom smislu razmatrane su ponude po natječaju za prodaju zemljišta te će se i dalje raspisivati novi natječaji jer ima još puno interesenata za ulaganja.
Općina Otok će i dalje sudjelovati na natječajima za dobivanja bespovratnih sredstava te su pokrenute aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane.

Željko Batarilović

 
Povratak na prethodnu stranicu