gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA STIPENDIJE GRADA OTOKA
Srijeda, 15.10.2008.

GRAD OTOK

GRADSKO POGLAVARSTVO

B.Jelačića 22, 32252 Otok

 

objavljuje

 

                                                     NATJEČAJ

                                    za stipendiju studenata Grada Otoka

 

 

  Stipendija u iznosu 600,00 kn mjesečno će se dodjeljivati studentima tijekom trajanja akademske godine za sljedeće studije:

1.                  filozofski

2.                  pedagoški

3.                  građevinski

4.                  poljoprivredni

5.                  prehrambeno-tehnološki

6.                  prirodoslovno-matematički

7.                  elektrotehnički

8.                  medicinski

9.                  drugi studiji

II.

UVJETI za dobivanje stipendije:

Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti nakon upisane druge godine studija koji imaju prebivalište na području Grada Otoka najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe za stipendiju. Stipendija se dodjeljuje sa školsku 2008/2009. godinu počevši od 1. listopada 2008. godine i nastavlja se isplaćivati za naredne akademske godine u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka za svaku akademsku godinu sukladno programu fakulteta.

 

MOLBE za dodjelu stipendija dostavljaju se najkasnije u roku 30 dana od dana objave na adresu: GRAD OTOK, Gradsko poglavarstvo, Otok, Vladimira Nazora 1/I, u zatvorenim omotnicama s naznakom «Za natječaj za stipendiju Grada Otoka», sa sljedećim prilozima:

-                      domovnica,

-                      izvod iz matične knjige rođenih,

-                      uvjerenje o prebivalištu na području Grada Otoka,

-                      uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,

-                      prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina.

 

 

Članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te korisnika pomoći za uzdržavanje, zbog bodovanja po tim mjerilima uz molbu dostavljaju rješenje nadležnog tijela o navedenim činjenicama te izjavu o zajedničkom kućanstvu.

Stipendija Grada je bespovratna pod uvjetom da student redovno pohađa studij te nakon završetka studija radi na području Grada Otoka (ili Vukovarsko-srijemske županije) dvostruko vremena koliko je primao stipendiju.

Ako student ne ispuni navedeni uvjet ili ponavlja godinu iz neopravdanih razloga, dužan je vratiti sredstva stipendije.

Odluka o broju dodijeljenih stipendija utvrdit će se ovisno o broju dostavljenih prijava studenata sa područja Grada Otoka a sukladno mogućnostima Proračuna Grada Otoka.

 

                                                                  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

                                                                GRADSKOG POGLAVARSTVA

                                                                   Zvonimir Pućo, ing. el.
Povratak na prethodnu stranicu