gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

POZIV NA JAVNU RASPRAVU PPUO "OTOK"
Nedjelja, 15.03.2009.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOK

GRADSKO POGLAVARSTVO

V. NAZORA 1/I

OTOK

 

 

Grad Otok, Gradsko poglavarstvo, na temelju članka 84.- 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) i Odluke Gradskog poglavarstva klasa: 350-02/09-01/2, ur. broj: 2188/08-02-09-19 od 6. ožujka 2009. godine, objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA

 

 

1.  Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine  Otok, održat će se u periodu od 23. ožujka do 7. travnja 2009. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2.  Javni uvid u prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok bit će svakog radnog dana osim subote, u periodu od 23. ožujka do 7. travnja 2009. godine

od 08,00 do 14,00 sati u gradskoj vijećnici u Otoku, Ulica bana Jelačića 22. Na javnom

 uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja općine Otok, te sažetak za javnost.

3.  Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 26. ožujka 2009. godine u 11,30 sati u gradskoj vijećnici u Otoku, Ulica bana Jelačića 22.

4.  Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok.

 Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok, koja moraju biti čitko napisana uz ime i prezime te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti u pisarnicu Grada Otoka, Ulica bana Jelačića 22, Otok zaključno do 8. travnja 2009. godine.

 Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja te dopisi koji pristignu nakon propisanog roka neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 Ako tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave u određenom roku pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

    

Objavljeno dana 15.03.2009.godine.

 
Povratak na prethodnu stranicu