gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

GRAD OTOK DOBIO SUGLASNOST O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH
Petak, 20.03.2009.
Gradsko je poglavarstvo Grada Otoka 19. ožujka održalo svoju redovitu 66. sjednicu. Jedna od prvih točaka dnevnog reda bilo je i donošenje odluke o pokretanju postupka izrade idejnog rješenja poslovnog centra u Otoku, idejnog rješenja stambene zgrade u Otoku te idejnog rješenja Doma kulture u Komletincima. Kako su ti poslovi vrlo opsežni i ujedno i kapitalni za sljedeće razdoblje, potrebno je donijeti i neke izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka i detaljnog plana uređenja „Središta Otoka“ i „Središta Komletinci“ te imenovati vanjskog stručnog suradnika za prostorno planiranje. Osoba zadužena za taj dio posla bit će gosp. Vladimir Šilović, dipl. ing. arhitekture . Šilović je rođeni Otočanin, a jedan od njegovih najvećih projekata je izrada prostornog plana grada Osijeka. Istaknuo je kako je Otok u predfazi prave urbanizacije i potrebne su obuhvatnije izmjene Prostornog i Detaljnog plana Grada Otoka zbog izmjena zakona, okolnosti , vizija i želja. To će biti dugotrajna procedura kako bi rješenja bila što kvalitetnija. Razmatrale su se i daljnje aktivnosti na izgradnji objekta „Vranjevo“. Naime, potrebna su dodatna financijska sredstva kako bi se taj objekt potupno završio i kako bi ispunio svoju zadaću, a to je funkcionalno korištenje. Jedna od važnijih informacija sa sjednice svakako je otvaranje ispostave Zavoda za zapošljavanje u Otoku. U trajanju su završni radovi na uređenju prostorija, tako da se početak rada predviđa u travnju. U istom će mjesecu i djelatnici Hrvatske vojske započeti svoje radove, a izrađen je i plan za prioritetne radove ( parkiralište oko škole, šetnice...).
Jedna je najvažnijih točaka dnevnog reda bilo je korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta po isteku ugovora o zakupu i plodouživanju. Naime, korisnicima su postojeći ugovori istekli, što stvara probleme kod ostvarivanja poticaja i upisu u upisnik OPG-a. 6. ožujka izašao je novi pravilnik za upis. Korisnici i dalje ostaju isti kao i do sada, ali su najkasnije do kraja godine dužni donijeti dokaz o pravu korištenja zemljišta. Za plodouživatelje će vrijediti nova pravila, a najveća novina je ta da će morati plaćati minimalnu zakupninu. U međuvremenu će se objavljivati natječaji za prodaju zemlje.
Grad Otok dobio je suglasnost ministra poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Gradu Otoku. Državno odvjetništvo treba dati suglasnost na prijedlog ugovora prije njegovog potpisivanja. Nakon potpisivanja između kupaca i Grada Otoka, kupce se uvodi u posjed.
M. B.
Povratak na prethodnu stranicu