gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Petak, 04.09.2009.

Vukovarsko-srijemska županija i grad Otok sufinancirat će troškove prijevoza učenika srednjih škola u školskoj  2009/2010 godini na način da Vukovarsko-srijemska županija sufinancira 10% cijene karte, a grad Otok sufinancira trošak prijevoza sukladno važećoj odluci i to:

 

Članak 5.

Postotak naknade troškova prijevoza utvrđuje se kako slijedi:

  1. djeca korisnika Stalne novčane pomoći i djeca nezaposlenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata…………………………………50%
  2. za djecu korisnika dječjeg doplatka čiji mjesečni prihod ne prelazi 16% proračunske osnovice (I skupina) …………………………. ……………………………………..30%
  3. za djecu korisnika dječjeg doplatka čiji mjesečni prihod  prelazi 16% proračunske osnovice, a ne prelazi 33,66 % proračunske osnovice (II skupina)………………25%
  4.  za djecu korisnika dječjeg doplatka čiji mjesečni prihod  prelazi 33,66% proračunske osnovice, a ne prelazi 50 % proračunske osnovice (III skupina) ………………..15%

 

 

Članak 6.

Korisnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ove Odluke, ako dvoje ili više djece iz iste obitelji redovito pohađa srednju školu iz naselja Otok i Komletinci, ima pravo na naknadu troškova prijevoza 15% mjesečne vozne karte, za svako dijete.

Cijena mjesečne karte prijevoznika POLET d.o.o. Vinkovci na relaciji Komletinci-Vinkovci je 770,00 kuna, a na relaciji Otok-Vinkovci je 677,60 kuna.

Od te cijene Županija sufinancira 10%, a grad Otok postotak sukladno navedenom kriteriju, dakle roditelji plaćaju umanjeni iznos od navedene osnovne cijene i to za postotak od 10% koji sufinancira županija i postotak koji sufinancira grad.

            Obitelji iz koje pohađaju srednju školu dvoje ili više djece imaju besplatnu kartu za drugo i svako slijedeće dijete, a samo za prvo dijete plaćaju kartu po naprijed upisanom kriteriju.

Opisani način sufinanciranja vrijedi za mjesec rujan 2009. godine.  Obzirom da je iznos sufinanciranja od strane grada Otoka ovisan o imovnom stanju obitelji koje ne možemo utvrditi do početka školske godine, roditelji će kupiti prijevozne karte, a potom dostaviti gradu Otoku zahtjev za sufinanciranje sa potrebnom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva tj. roditelja, potvrda škole o upisu na redovito školovanje, preslika rješenja o doplatku za djecu, ovisno o osnovi korištenja- kopija rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu novčanu pomoć ili potvrda o statusu nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i kopiju štedne knjižice ili karticu banke) te će im pripadajući iznos sufinanciranja biti isplaćen.

 

 
Povratak na prethodnu stranicu