gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

OBAVIJEST O DARIVANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OTOKU
Utorak, 15.09.2009.

        Grad Otok poziva sve zainteresirane bračne parove koji žele graditi obiteljsku kuću, a nemaju u svom vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan  niti  građevinsko zemljište, da se jave u Gradsku upravu, radi evidentiranja i pokretanja odgovarajućeg postupka  kod  Ministarstva  regionalnog  razvoja,  šumarstva  i  vodnog  gospodarstva, za darivanje građevinskog zemljišta i materijala.
        Ministarstvo  regionalnog  razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva će  nakon  zaprimanja  zahtjeva  provesti  postupak  provjere  te,  u  slučaju  da  budu  zadovoljeni  zakonski  uvjeti,  nakon  stvaranja  svih   drugih  preduvjeta  (donošenje  Detaljnog  plana  stambene  zone  Petkovac,  parcelacija  zemljišta,  itd.)  izdavati   rješenje  o  dodjeli   građevinske  parcele.  Osim  toga,  obitelji  koje  budu  dobile  pozitivno  rješenje,  ostvaruju  pravo  na  izradu  projektne  dokumentacije  i  dozvole  za  gradnju  obiteljske  kuće  odgovarajuće  veličine  te  dodjelu  građevinskog materijala u  vrijednosti  do 100.000,00 kuna  (ovisno  o  broju  članova  obitelji).

        Uvjeti za stjecanje prava na stambeno zbrinjavanje propisani su  Zakonom o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08).
       Također, pozivaju se i svi koji su već podnijeli zatjev da se jave u Gradsku upravu.
Povratak na prethodnu stranicu