gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE S 5. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OTOKA
Srijeda, 24.03.2010.

U petak 19. ožujka 2010. održana je 5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Otoka, a na dnevnom se redu našlo čak 15 točaka. Gost je na sjednici bio i načelnik Policijske postaje Otok Ivan Drmić koji je izvjestio o radu policijske postaje u protekloj godini. Prema statistikama, u protekloj je godini zabilježen porast kaznenih djela za 6,5% u odnosu na 2008. godinu. Udjel kaznenih djela u najvećoj je mjeri u maloljetničkoj delikvenciji pa su sve veća nastojanja da se to smanji kroz razne aktivnosti. U 2009. su godini zabilježena 23 kaznena djela krađe i upravo krađe, teške krađe i razbojništva čine 60% kaznenih djela. Što se tiče problematike iz granične policije i u 2009. je godini zabilježen pad broja ilegalnih prelazaka granice, uglavnom zbog proširivanja granica Europske unije pa je slabiji pritisak na granicu sa Srbijom. U domeni prekršaja nisu se dogodila veća odstupanja u odnosu na protekle godine i u 2009. su zabilježena 102 prekršaja iz javnoga reda i mira. Drmić je istaknuo kako su u protekloj godini zaživjeli i upravni poslovi Ministarstva unutarnjih poslova u Otoku pa i to utječe na smanjenje broja kaznenih i prekršajnih djela, a uskoro se očekuje i osnivanje Vijeća za komunalnu prevenciju. Načelnika Policijske postaje Otok pozdravio je i gradonačelnik Josip Šarić koji je zahvalio na suradnji s Gradskom upravom te je naglasio kako je ta suradnja uvijek bila jako dobra. Posebno veseli činjenica da se broj kaznenih i prekršajnih djela smanjuje. Gradonačelnik je naglasio kako posebnu brigu treba usmjeriti na mlade, a opasnost je najviše povezana s alkoholom i drogom. Na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava u sustavu socijalne skrbi. U proračunu Grada Otoka osigurana su sredstva za podmirenje troškova najamnine, komunalne naknade, električne energije, vode, dimnjačarskih usluga, usluga odvoza komunalnog otpada, slivne vode, naknade za stambeni prostor, jednokratna pomoć obitelji za rođenje djeteta u iznosu od 1500 kn, pomoć u slučaju elementarnih nepogoda, bolesti ili smrti člana obitelji, itd. Na sjednici je iznesen i godišnji obračun proračuna Grada Otoka za 2009. godinu s izvješćima o izvršenju programa. Raspravljalo se i o dopuni postojećih radnih tijela, osnivanju i imenovanju novih radnih tijela pa je zaključeno kako će se uz postojeća povjerenstva i odbore osnovati i Povjerenstvo za socijalnu skrb, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Odbor za prostorno uređenje, Povjerenstvo hrvatskih branitelja, Odbor za žalbe i pritužbe, Odbor za imenovanje ulica i trgova, Savjet mladih, Povjerenstvo za komunalnu prevenciju, itd. Jedna od najvažnijih točaka 5. sjednice Gradskoga vijeća Grada Otoka bio je prijedlog Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Otok. Gradska knjižnica Otok bit će smještena u Domu kulture. Jedna od tema sjednice bila je i izbor najpovoljnije ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo Grada Otoka u „Skorotincima“. Raspravljalo se i o donošenju Odluke o raspisivanju Javnoga natječaja za prodaju poljoprivrednoga zemljišta u vlaništvu RH. Vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o komunalnom redu, isto kao i prijedlog Odluke o pokretanju postupka otkupa zemljišta.
U aktualnom je satu dogradonačelnik Pućo izvjestio o proteklom razdoblju. Najviše se učinilo u području komunalne djelatnosti. Održana je sjednica Nadzornoga odbora Vranjeva i razmatra se mogućnost uključivanja Vranjeva u radove VVK, Hrvatskih voda i Vodoprivrede. Poslane su opomene za neplaćanje komunalne naknade. Planira se proširenje vodovodne mreže, u suradnji s VVK, a nastavljeni su i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Komletincima. U planu je i uvođenje naplate grobne naknade i nastavak izgradnje Šokačke magistrale. Što se tiče poljoprivrede, održan je sastanak s predstavnicima OPG-a i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede zbog poništenja objavljenog natječaja za dugogodišnji zakup. Pokrenute su i nove aktivnosti u izgradnji srednje škole, a taj je projekt Vukovarsko-srijemska županija kandidirala u CEB 7. U sljedećih se nekoliko mjeseci planira dovršenje Doma kulture, u izradi je i program za Otočko proljeće, a održat će se i kiparska kolonija na temu „Otok i tradicija“. Grad Otok u ožujku je posjetio i biskup Đuro Hranić, a u subotu 20. ožujka Otok je bio odredište na Nadbiskupijskom križnom putu za mlade. Puno je aktivnosti i u domeni socijale. Prije svega, tu je stambeno zbrinjavanje, pomoć u troškovima stanovanja, program Dnevnog boravka, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, a ponovno su pokrenute i aktivnosti za utemeljenje Centra za socijalnu skrb. Organizirani su uredovni dani u Vijeću Mjesnog odbora Komletinci. Razmatra se i mogućnost nabave navalnog vatrogasnog vozila, otvorenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zahtjev za otvaranje ispostave Porezne uprave te otvaranje Hrvatske poštanske banke.

 

M.B.
Povratak na prethodnu stranicu