gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA OTOKA
Utorak, 08.06.2010.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK

KLASA: 013-03/10-01/3
UR.BROJ:2188/08-04-10-11
Otok, 8. lipnja 2010.

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4a/10.), Jedinstveni upravni odjel Grada Otoka, dana 8. lipnja 2010. godine, utvrđuje i objavljuje

LISTU KANDIDATA
za članove Savjeta mladih Grada Otoka

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otoka pristigli su temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Otoka, KLASA: 013-03/10-01/3, URBROJ: 2188/08-01-10-2 od 29. travnja 2010., sljedeći prijedlozi /prema abecednom redu/:

1. Čepo Marina, rođena 21. 09. 1988., Otok, Kolodvorska 10 C, prijedlog Pjevačkog zbora mladih „Gracija“ Otok
2. Đukić Mario, rođen 21. 07. 1987., Otok, Varoščica 15 A, prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otok
3. Gutić Tihomir, rođen 02. 12. 1989., Komletinci, Školska 10, prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komletinci
4. Lovrić-Jovanović Ivka, rođena 18. 12. 1987., Komletinci, Braće Radića 97, prijedlog Udruge žena „Gagulanke“ Komletinci
5. Lukinac Adam, rođen 04. 05. 1984., Otok, Bosutska 13, prijedlog Kulturno-umjetničkog društva „Josip Lovretić“ Otok
6. Mirčetić Ivan, rođen 11. 07. 1989., Komletinci, Braće Radića 11, prijedlog Kulturno-umjetničkog društva „Filipovčice“ Komletinci
7. Vrbat Ivan, rođen 13. 09. 1983., prijedlog Udruge dramskih amatera "Josip Kosor" Otok, J. J. Strossmayera 173

PROČELNIK
Marko Tadić, dipl. iur.Povratak na prethodnu stranicu