gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

PRETHODNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA "PETKOVAC"
Četvrtak, 24.06.2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/10-01/1
URBROJ:2188/08-04-10-19
Otok, 24. lipnja 2010.


Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07. i 38/09.), Jedinstveni upravni odjel Grada Otoka objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Dataljnog plana
uređenja naselja „Petkovac“

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa o mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i namjenu prostora u obuhvatu Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac“.

Prethodna rasprava održat će se 06. srpnja /UTORAK/ 2010. godine u 11,00 sati u gradskoj vijećnici, Otok, Bana Jelačića 22.


PROČELNIK
Marko Tadić, dipl. iur.

Povratak na prethodnu stranicu