gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA „PETKOVAC“
Utorak, 14.09.2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-02/10-01/1
URBROJ: 2188/08-04-10-27
Otok, 10. rujna 2010.

Grad Otok, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09.) i Odluke gradonačelnika Grada Otoka KLASA:350-02/10-01/1, URBROJ: 2188/08-03-10-26 od 6. rujna 2010. godine, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA
NASELJA „PETKOVAC“


1. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac", održat će se u periodu od 23. rujna do 22. listopada 2010. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. Javni uvid u prijedlog Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac“ bit će svakog radnog dana osim subote, u periodu od 23. rujna do 22. listopada 2010. godine od 08,00 do 14,00 sati u gradskoj vijećnici u Otoku, Ulica bana Jelačića 22. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac“, te sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 14. listopada 2010. godine u 11,00 sati u gradskoj vijećnici u Otoku, Ulica bana Jelačića 22.
4. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja prijedloga Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac“. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Detaljnog plana uređenja naselja „Petkovac“, koja moraju biti čitko napisana uz ime i prezime te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti u pisarnicu Grada Otoka, Ulica bana Jelačića 22, Otok, zaključno do 29. listopada 2010. godine. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja te dopisi koji pristignu nakon propisanog roka neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Ako tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave u određenom roku pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.


Povratak na prethodnu stranicu