gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA SEDME SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OTOKA
Srijeda, 15.09.2010.

Na 7. sjednici Gradskoga vijeća Grada Otoka održanoj 13. rujna 2010. usvojen je prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Otoka. Načelnik Policijske postaje Otok Ivan Drmić istaknuo je kako će Vijeće za prevenciju djelovati kao koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih mjera i aktivnosti na projektu Ministarstva unutarnjih poslova „Prevencija u lokalnoj zajednici“. Za to je potrebno imenovati članove ( gradonačelnik, ravnatelji škola, predstavnik socijalne skrbi, zdravstvenih ambulanti, udruga, medija, komunalnog poduzeća, Rkt župa, itd.), odrediti cilj i načelni sadržaj programa rada te način osiguranja osnovnih uvjeta za rad. Cilj Vijeća za prevenciju bit će utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije u Gradu Otoku, zajedno s tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života građana, s ciljem prevencije kriminaliteta, davanjem inicijativa te podrške građanima u rješavanju njihovih problema. Time će se obuhvatiti područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporabe droga, suzbijanja svih oblika kriminaliteta, osiguravanja povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštita žrtava kaznenih djela te opće sigurnosti građana i imovine.
Na sjednici je usvojen i prijedlog Statuta Gradske knjižnice Otok. Gradska je knjižnica registrirana u srpnju ove godine, prostor u Domu kulture očekuje svoje opremanje, a knjižnica već posjeduje i oko 1500 knjiga u čijoj nabavi pomažu Matična služba Vukovarsko-srijemske županije i Gradska knjižnica Vinkovci. Gradska knjižnica Otok imat će i svoje Upravno vijeće koje će, uz ravnatelja, imati pet članova koji će biti od stručne pomoći, osobito radi početnih stručnih aktivnosti na ustrojavanju knjižnice.
Zamjenik gradonačelnika Zvonimir Pućo izvjestio je vijećnike o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Otoka za 2009. Tom su revizijom obuhvaćeni financijski izvještaju i poslovanje Grada Otoka za 2009., a revizija je obavljena u razdoblju od 10. lipnja do 9. kolovoza 2010.
Jedna je od točaka dnevnog reda 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Otoka bilo i polugodišnje financijsko izvješće Proračuna Grada Otoka za 2010. godinu.
U aktualnom je satu dogradonačelnik Pućo izvjestio o tome da je uspješno realizirano 18. otočko proljeće, proslava Dana grada na kojoj su dodjeljena javna priznanja i na kojoj je potpisan sporazum s Hrvatskim vodama za izgradnju pročistača otpadnih voda. Plan je Hrvatskih voda da taj sustav 2012. krene u probni rad i da se tada novoizgrađena kolektorska mreža spoji na postojeći sustav. U proteklom je razdoblju u Gradu Otoku najviše učinjeno na uređenju javnih površina kroz program javnih radova kroz koje je izgrađeno oko 1500 metara potpuno novih pješačkih staza. U tijeku je provedba natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Dogradonačelnik Pućo izvjestio je i kako su Otok i Komletince u proteklom razdoblju pogodile čak dvije elementarne nepogode. Štete su procijenjene i i prijavljene Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

M.B.
Povratak na prethodnu stranicu