gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA 24. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA
Ponedjeljak, 02.10.2006.

Novi, gradski sadržaji

U subotu 30. rujna u uredu gradonačelnika održana je 24. sjednica Gradskog poglavarstva grada Otoka. Gradski čelnici najviše su razmatrali mogućnosti o pokretanju postupaka za osnivanja u Otoku ispostava ureda državne uprave, tijela područne samouprave i drugih tijela i ustanova. Gradonačelnik Josip Šarić je naglasio kako je oko 20 institucija odnosno ustanova potpuno realno i ostvarivo da nađe prostora u najmlađem gradu.

- U službenom pokretanju svih inicijativa prema ovim institucijama i ustanovama grad se valja postavljati partnerski i uvijek nastojati učiniti maksimalne napore kako bi se izašlo u susret poglavito glede prostora i sl. Ukoliko HEP želi ustrojiti svoj pogonski ured u Otoku, onda gradsko poglavarstvo po najpovoljnijim uvjetima treba u poslovnoj zoni naći zemljište. Također, uz svaki zahtjev treba priložiti elaborat kako bi se uvidjelo da osnutak takvih institucija ne zadovoljava samo formu novoustrojenog grada nego da za to ima veliko i opravdano uporište naglasio je gradonačelnik Šarić.

Već su pokrenute inicijative za Općinskim sudom, a u tijeku je postupak prikupljanja podataka o broju predmeta. Grad Otok predlaže osnutak ispostave Ureda državne uprave, upravne i stručne poslove koje se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinske-pravne poslove te opću upravu. Glede upravnih tijela županije pokušat će u razgovorima s čelnicima županije iznaći rješenje da se poneki uredi nađu u Otoku. Policijska postaja Otok pokriva područje grada Otoka te Općine Privlaku i Nijemce. Obavlja poslove temeljne, granične i kriminalističke policije, a grad Otok predlaže prekategorizaciju ove postaje i proširenje njene nadležnosti na upravne poslove kao prijavu promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješenje statusnih pitanja stranaca, poslove državljanstva i sl. Centar za socijalnu skrb također bi se u budućnosti mogao naći u Otoku. Gradski čelnici su mišljenje kako bi ovaj centar bio od velikog značenje jer bi osim nadležnosti za grad Otok pokrivao i područja općine Privlaka i Nijemci. Realnost i velika pomoć u socijalnom pogledu bi bila i ustrojem ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji bi osim Otoka nadležnost imao za općine Privlaku i Nijemce te na taj način doista pomoglo u smanjenju troškova nezaposlenih pri evidentiranju jer na taj način oni ne bi morali putovati u Vinkovce. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Državna geodetska uprava područni ured za katastar, Dom umirovljenika, srednjoškolski centar, Dom zdravlja, profesionalna vatrogasna postrojba, javno-bilježnički ured, radio postaja, stanica za tehnički pregled vozila također su sve institucije i ustanove koje bi se mogle naći u Otoku. Izgleda će najmanje poteškoća biti sa ustanovama u kulturi. Gradska knjižnica i Gradski muzej bi se formalno mogli ustrojiti već na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća s obzirom da je prostor osiguran u Domu kulture čiji će radovi početi ove godine. U svezi ponovnog pokretanja Radijske postaje Otok, Vijeću za elektroničke medije bit će upućen zahtjev za dodjelu koncesije.

Gradski čelnici su prihvatili pismo namjere tvrtke Bonus iz Vinkovaca koja je zainteresirana za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni i gradnju velikog trgovačkog centra za boje i lakove, građevinskog materijala, vijčane željezarske robe te u početku zapošljavalo šest djelatnika.

Gradsko poglavarstvo je smanjilo iznos cijene kvadratnog metra u prvom dijelu zone pa ono sada za proizvodne djelatnosti iznosi 10 kuna, a za uslužne djelatnosti 20 kuna. Ovo je doista još jedna u nizu olakšica za buduće poduzetnike, a za prodaju zemljišta bit će otvoren natječaj.

Inicijativom grada i INA je zainteresirana za gradnju nove benzinske pumpe na postojećoj lokaciji, a investicija bi iznosila oko milijun eura. Idejno rješenje dat će se na mišljenje Županijskoj upravi za ceste te Županijskom uredu za prostorno planiranje.

Željko Batarilović
Povratak na prethodnu stranicu